Podjetniška kultura

1. Odgovornost do zaposlenih
Dajte popolno priložnost individualnemu potencialu vsakega zaposlenega
Najemite in promovirajte prave ljudi
Spodbujati in spodbujati razvoj posameznih poklicnih veščin
Zagotavljajte stalne konstruktivne povratne informacije
Spodbujajte zaposlene k novostim in spremembam

2. Odgovornost do ekipe
Ustvarite pozitivno delovno okolje
Spodbujajte timsko delo
Ugotovite in nagradite izjemno uspešnost
Ponudite konkurenčen paket nadomestil in ugodnosti
Spodbujajte neprekinjeno dvosmerno komunikacijo

3. Odgovornosti do kupcev
Naj se stranka počuti zadovoljna
Razumevanje kupčeve vizije in strategije
Nenehno izboljšujemo svoje izdelke, storitve in vrednote
Predvidite in izpolnite potrebe strank
Vzpostavite učinkovita zavezništva strank in dobaviteljev

4. Odgovornost do podjetja
Za razvoj našega posla
Izboljšati dolgoročno donosnost
Razširite obseg našega poslovanja in strank
Nenehno vlagajte v nove izdelke, storitve in podporo

5. Odgovornost do družbe
Dejanje spoštovanja etične prakse
Delovati iskreno in pošteno
Cenite medsebojno zaupanje in spoštovanje
Spodbujajte raznolikost in kulturno spoštovanje delovne sile
Potreba po zaščiti in skrbi za skupnost in okolico

500353205